صفحه اصلی / اخبار واحد بازرسی

اخبار واحد بازرسی

اجرای گشت های مشترک ساماندهی واحدهای خرید و فروش ضایعات شهرستان خمینی شهر

با عنایت به تأکیدات مسئولین محترم شهرستان در جلسات متعدد و مکرر، مبنی بر لزوم ساماندهی و شناسایی واحدهای خرید و فروش ضایعات که بعضاً باعث بروز مشکلات عدیده برای شهرستان شده اند و علیرغم اینکه بارها به عناوین مختلف از این گروه شغلی بازرسی انجام شده بود لیکن از …

بیشتر »