صفحه اصلی / ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس: خمینی شهر، بلوار توحید، ساختمان اتاق اصناف

ردیف مسئول مربوطه واحد سازمانی شماره تماس خارج از سازمان
۱ محسن سعیدی دبیر خانه ۱
۲ خانم غفاری پور بازرسی و نظارت اصناف ۲
۳ علیرضا اعلائی ابطال تمبر و آموزش اصناف ۳
۴ سعید محمدیان امور داخلی ۴
۵ علی ابراهیمی هماهنگی جلسات ۵
۷ علیرضا پارسا امور مالی و سایت اصناف ۶
۸ —- کمیسیونهای داخلی ۷
۹ —- هئیت رئیسه ۸
۱۰ باقر توکلی آبدارخانه —-
۱۱ —- فکس ۰