صفحه اصلی / اخبار اتحادیه ها / جلسه تحویل و تحول اتحادیه فروشندگان خودرو پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره

جلسه تحویل و تحول اتحادیه فروشندگان خودرو پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره

با توجه به انتخابات مورخ ۹۸/۰۲/۰۴ هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو و اعطای اعتبار نامه و پروانه فعالیت اعضای جدید،روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰  جلسه تحویل و تحول با حضور آقای مهندس داود زاده(نماینده محترم اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان و مسئول هیئت اجرایی برگزاری انتخابات صنفی) و جناب آقای مسیبی (ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان) و هیئت مدیره جدید  و قدیم اتحادیه در محل اتحادیه برگزار شد و در پایان از زحمات هیئت مدیره قبلی و آقای جوهری (رئیس اسبق اتحادیه)  تقدیر و تشکر شد و برای هیئت مدیره جدید آروزی توفیقات روز افزون در طول دوره تصدی گری ۴ ساله داشتند.