صفحه اصلی / اعضای هیئت رییسه

اعضای هیئت رییسه

عباسعلی مسیبی

فرزند: حسن
سمت: رئیس اتاق اصناف

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

  • عضو اتاق اصناف ایران-استان اصفهان
  • رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان
  • مدیر مشاوراملاک اوج

امان اله جعفرزاده

فرزند: رمضانعلی

سمت: نائب رئیس اول

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

  • ریس اتحادیه صنف خوار و بار شهرستان

محمد رضا احمدیان

فرزند: حسین
سمت: نائب رئیس دوم

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

  • رئیس اتحادیه صنف درودگران و مصنوعات چوبی شهرستان

احمدرضا غفاری پور

فرزند:حسین
سمت: خزانه دار

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

  • رئیس اتحادیه درب و پنجره سازان شهرستان خمینی شهر(به مدت ۲۳ سال)
  • عضو هیئت مدیره اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر(به مدت ۲۷ سال)
  • عضو هیئت مدیره اتاق اصناف شهرستان خمینی شهر(به مدت ۱۸ سال)
  • مدیر عامل شرکت تعاونی درب و پنجره سازان پروفیل
  • عضو هیئت رئیسه اتحادیه اصناف استان اصفهان(مدت ۲۰ سال)

علی اصغر ابراهیمی مقدم

فرزند:علی
سمت: دبیر اتاق اصناف

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

شهردار خمینی شهر
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاههای اتومبیل شهرستان خمینی شهر