صفحه اصلی / اخبار اتحادیه ها / اصلاحیه تاریخ اجرای طرح تسهیم وجوه

اصلاحیه تاریخ اجرای طرح تسهیم وجوه

به اطلاع میرساند:
پیرو مکاتبات و هماهنگی های انجام شده، طرح تسهیم وجوه در سامانه اصناف از ابتدای روز ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ به صورت سراسری در تمامی کشور و برای تمامی اتحادیه های شهرستانی فعال می گردد و از این تاریخ به بعد امکان صدور پروانه بدون پرداخت وجوه الزامی اتحادیه از طریق سامانه اصناف، امکان پذیر نخواهد بود.