• انتخاب شایسته جناب آقای مسیبی را به سمت نائب رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران (پارلمان صنفی کشور) تبریک عرض می نماییم.

پیوندهای مفید