• اهدای 7 دستگاه دیالیز از طرف اصناف در مراسم افطاری اتاق اصناف شهرستان

  • برگزاری همایش اصناف شهر درچه بمناسبت هفته اصناف با حضور رئیس اتاق اصناف شهرستان

پیوندهای مفید